Author = Kakar, S
Number of Articles: 2
2. Effect of Magnetic Field on Torsional Waves in Non-Homogeneous Aeolotropic Tube

Volume 4, Issue 3, Summer 2012, Pages 252-266

R Kakar; S Kakar; K.C Gupta; K Kaur